Stop the Hate. Stop the Hate. Stop the Hate.


“Let’s have a positive campaign instead of a campaign of hate. A campaign of hate is not
going to take our country anywhere. It will only lead us to perdition."
- words of advice from the late Press Secretary Cerge Remonde, three days before he died


A must-read from Rev. Dr. Emi Domingo, DIYARYO EMI:
Parang lahat ng oposisyon ay galit sa kasalukuyang gobyerno. Hinihikayat nila ang publiko na magalit sa kasalukuyang gobyerno at sila ang iboto sa eleksyon 2010.

Mayroon ba talagang perpektong gobyerno? Mayroon ba talagang gobyerno na walang oposisyon? Mayroon ba talagang gobyerno na hindi nagkamali o nagkakamali?

Ang plataporma ng galit ay ang pinakamaruming estilo ng kampanya sa pulitika. Sapagkat sa ganitong estilo kinakanti mo lang ang damdamin ng mga mamamayang di na nasisiyahan sa kasalukuyang gobyerno sa pag-asang ang iyong gobyerno ay walang magiging pagkukulang. Di ba’t paulit-ulit lang ang mga pangyayari sa bayan ni Juan. Tuwing eleksyon ang mga oposisyon ay kontra sa gobyerno. Sinasabi nila na mas maganda ang kanilang magiging pamamahala. Kapag sila naman ang naupo ang mga dating nakaupo ang magiging oposisyon. Hindi ba ninyo napapansin umikut-ikot lang ang mga tauhan sa komedya ng pulitika?

Ang ganitong environment sa pulitika ay hindi matatapos hangga’t ang estilo ng mga pulitiko ay hindi nagbabago. Ang kampanya ng walang taros na pagpuna, pagbatikos at paninira sa gobyerno ay estilo ng maruming pulitika. Kung hindi man naging perpekto ang gobyernong ito ay sapagkat wala naman talagang perpektong gobyerno. Ano ba ang inaasahan natin? Isang perpektong gobyerno na pinamamahalaan ng mga di perpektong tao? Maging makatotohanan naman tayo. Tayo’y nabubuhay sa di perpektong mundo kasama ang mga di perpektong mga tao. Ano’t umaasa tayo ng isang perpektong gobyerno?

Mayroong mga pagkakamali na nagawa ang kasalukuyang gobyerno. At sigurado ako, mayroon ding pagkakamaling magagawa ang susunod na gobyerno. Sa kabilang panig, mayroon din naman silang nagawang tama. Ang kampanya na nakatuon lang sa mga pagkakamali ng kasalukuyang gobyerno ay hindi patas at makatarungan.

Ang kampanya ng galit ay naghahasik ng galit. Kapag nanalo ang isang gobyerno sa kampanya ng galit, ang mamamayan nito’y mamumuhay sa galit. Panahon lang muli ang magsasabi kapag sila naman ang makagawa ng pagkakamali ang galit na ito’y muling sasabog, mas malakas at mas mapinsala kaysa dati. Hindi na matatapos ang ikot ng galit sa mga mamamayan.

Ang ating bayan ay masyado ng sugatan at hati-hati sa mahabang panahon dulot ng maruming estilo ng pulitika. Ang kampanya ng emosyon at kasikatan ay hindi pangmatagalan. Kailangan gamitin natin ang talino sa pagpili ng susunod na gobyerno. Ang galit sa di perpektong gobyerno ay muling mauulit sapagkat siguradong hindi rin perpekto ang susunod na gobyerno. Ang plataporma ng gobyerno ay hindi dapat nakasalalay sa emosyon ng galit kundi sa pagkakasundo. Ang gobyerno ay hindi maaring magtagumpay sa gitna ng hati-hating mamamayang nagpupuyos sa galit.

Ang pagtatayo ng gobyerno ay tulad din ng pagtatayo ng bahay na kailangang ito’y nakatayo sa karunungan. The Bible says, “By wisdom a house is built, and through understanding it is established” (Prov. 24:3) Ang literal na kahulugan ng salitang “wisdom” ay “practical skill.” Ang susunod na Pangulo ay dapat may praktikal na kakayahan upang mamuno. Ang pagkamaka-Diyos ay given na. Wala naman sigurong kandidatong maka-demonyo? Kung meron man, outright out na agad. Hindi rin isyu na sila ay perpekto o walang kapintasan. Dahil kung ito’y isyu, out na rin silang lahat, dahil walang perpekto sa kanila.

Ang tunay na isyu ay sino sa kanila ang may praktikal na kakayahan upang mamuno? Hindi ito ang panahon upang mag-eksperimento ng bagong kapitan sa gitna ng maalon at mapanganib na karagatan. Hindi rin ito ang panahon para sa mga retiradong pinuno na wala ng lakas at bagong pangitain.

Kailangan natin ang pinuno na naniniwala sa angking kakayahan ng bawat Pilipino na labanan ang kahirapan ng hindi umaasa sa pamahalaan.

(First posted on Facebook by fan Anthony F.)

* * *

Photo taken by dad of Facebook fan Francis G at Takbo Para Kay Gibo, January 16, 2010

"It's time we put political bickering in the back alley. As president, you have to have the ability to work with even your strongest political opponent. If we are able to get through this election without division, if we are able to carry this election on positive notes, that's a very important thing we will have achieved. You'll have to lead after you win. You have to get the people positive and upbeat to follow you. Having started a negative campaign, you start your administration with a division that's probably incurable. That's not the way to go, not the way I want my administration to start."
- Gibo Teodoro, ANC interview, November 20, 2009