Direk Joey Reyes for Gibo Teodoro

Veteran director and writer Jose Javier Reyes at the G1BO volunteers' rally at the Cultural Center of the Philippines, May 1, 2010.Video of Joey Reyes speech

". . . hindi namamana. Tapos na ang ating mga bulag na paniniwala sa mga himala. Tapos na ang ating kamangmangan. Higit sa lahat, hindi na ako makakapayag sa isang bayang minamangmang ang kanyang mga mamamayan. Ikalawa, hindi sapat na alam mo ang mga problema. Kailangan magbigay ka ng mga solusyon. Madaling dumakdak at dumakdak, at isa-isahin ang lahat ng problema, at mangako nang mangako. Ang tanong ko sa kanila, sige nga, papaano? At sa lahat ng mga umaasam na maging presidente ng ating bayan, nabatid ko na iilan lang ang mayroong mga plataporma. At sa ilan sa kanila, ang pinaka-kapanipaniwala ay kay Gibo."